PiškotkiPiškotki (angl. Cookies)

Piškotki so informacija o vašem obisku spletnih strani. Na vaš računalnik se ob obisku spletne strani namesti piškotek (datoteka z informacijami), ki na eni strani poskrbi za enostavnost in hitrost, vendar pa po drugi strani predstavljajo tudi vdiranje v zasebnost oziroma možnost kasnejšega usmerjenega oglaševanja.

Vsebina piškotka

V piškotku so osnovni podatki o vašem obisku določene spletne strani. Najprej je ime vašega računalnika oziroma vaše ime ter ime obiskane spletne strani. Vsebina piškotka se shrani na vašem računalniku v posebnem direktoriju. Z dvakratnim klikom na datoteko dobimo podrobnejše informacije o obiskani spletni strani, datumu in uri obiska. Vsi ti podatki so shranjeni tudi pri upravljavcu spletne strani, ki ste jo obiskali. Na ta način se lahko izve marsikaj o strojni opremi vašega računalnika in uporabi interneta. Piškotki sami ne vsebujejo nobenih podatkov, ki bi omogočili identifikacijo posameznika, če pa nam te podatke posredujete samo, na primer z registracijo, se ti lahko povežejo s podatki, ki so shranjeni v piškotku.

Piškotke lahko z določenimi nastavitvami brišemo, izključujemo oziroma jih pogojno uporabljamo. V osnovi so brskalniki nastavljeni tako, da piškotke sprejemajo, zavračajo pa nastavljanje piškotkov, ki ne izvirajo iz področja zapisanega v naslovni vrstici.

Lastni piškotki spletnega mesta

Ime piškotka Namen Čas piškotka Podjetje
PHPSESSID Osnovno delovanje spletnih strani na koncu seje npk.si
__utma Parameter za vodenje statistik ogleda strani 2 leti npk.si
__utmb Parameter za vodenje statistik ogleda strani 30 minut npk.si
__utmc Parameter za vodenje statistik ogleda strani na koncu seje npk.si
__utmz Parameter za vodenje statistik ogleda strani 6 mesecev npk.si